altay urmulu
bu blog da butun azərbaycan xalqının ədibiyat və tarixi yazilib

çənli ozan

یکشنبه 10 اردیبهشت 1391

çantasında dəniz yeli
ruhunda şeh damları
astanadan
əsib keçdi
çənli ozan

(hüseyn rəzmi)yaylımبؤلوم | bayatı lar və söz lər یازار : altay

    0 باخیش

[ ]