altay urmulu
bu blog da butun azərbaycan xalqının ədibiyat və tarixi yazilib

mey havası

یکشنبه 10 اردیبهشت 1391

yenə də iqtida qıldıq sənin naşı gözlərinə
mən lə badə
son rükətdə
***
bax
yenə soyunur süzmanı
çənli şəkkin sahilində
daha iş-işdən sovuşur
cununبؤلوم | bayatı lar və söz lər یازار : altay

    0 باخیش

[ ]