altay urmulu
bu blog da butun azərbaycan xalqının ədibiyat və tarixi yazilib

səbəb boynı yoğun ölde

یکشنبه 10 اردیبهشت 1391

ğəm və məhəbbət fuzun ölde
səbəb boynı yoğun ölde
əlif lər döndi nun ölde
səbəb boynı yoğun ölde


آرديني اوخو

بؤلوم | bayatı lar və söz lər یازار : altay

    5 باخیش

mey havası

یکشنبه 10 اردیبهشت 1391

yenə də düşdüm
rukua
əlhəmdidən bir-az qabaq
yenə qaçdı dodaqlarım
armududan-armuduya
qiblə-qiblə
bucaq-bucaq


آرديني اوخو

بؤلوم | bayatı lar və söz lər یازار : altay

    0 باخیش

çənli ozan

یکشنبه 10 اردیبهشت 1391

xayalında göy qurşağı
papağında bir zirvə çənآرديني اوخو

بؤلوم | bayatı lar və söz lər یازار : altay

    0 باخیش

ulu tanrının adıyla

شنبه 9 اردیبهشت 1391

bu günən bu blog da azərbaycan yurduna gürə bir sira bilgilər verməği başlıyacayamبؤلوم | azərbaycan یازار : altay

    0 باخیش

[ 1 ]