altay urmulu
bu blog da butun azərbaycan xalqının ədibiyat və tarixi yazilib

ulu tanrının adıyla

شنبه 9 اردیبهشت 1391

bu günən bu blog da azərbaycan yurduna gürə bir sira bilgilər verməği başlıyacayamبؤلوم | azərbaycan یازار : altay

    0 باخیش

[ 1 ]